Naravna dediščina

Med pobočja Koprivnika in Mladega vrha si je svojo sotesko izdolbla Mšičova grapa, ki je ena redkih še lepo ohranjenih grap v Sloveniji s temnimi oligocenskimi skrilastimi glinovci in je tudi zaščitena.

Na območju Martinj Vrha najdemo nenavadno veliko zaščitenih, redkih, ogroženih rastlinskih vrst predvsem zlatega jabolka in pogačice.

Pogacica

Posebna zoološka zanimivost so pajki. Leta 1984 so raziskovali bukov gozd južnega pobočja Vancovca (1085 m). Ujeli so 256 primerkov pajkov, od katerih so pomembni predvsem zobčasti baldahinar, polenčev jamski pajek in rokovičar tekač. Vancovec je pomembno nahajališče teh treh vrst pajkov.

Pomembne osebnosti

Ivan Tušek (Martinj Vrh, 13.8.1835 - Ljubljana, 10.3.1877), naravoslovec in pripovednik

Na Dunaju je študiral naravoslovje in nato poučeval fiziko in prirodopis na srednjih šolah na Dunaju, v Zagrebu in Ljubljani. Kot dijak je pisal v Vaje. Objavljal je mdr. tudi v celovškem Slovenskem glasniku ( Pripovedke iz Martiniverha, Potovanje krog Triglava). Prispeval je k hrvaškemu in slovenskemu naravoslovnemu izrazju s področij botanike, fizike in matematike ( Najbolj potrebne iz botaniške terminologije). Priredil in prevedel je tudi več učbenikov ( Prirodopis rastlinstva s podobami, Štirje letni časi z lat.-slov. imenikom rastlinskih rodovnih imen).

Jernej Zupanc (Martinj Vrh, 1810 - Ljubljana, 10.4.1898), notar in učitelj

Po študiju prava na Dunaju je leta 1856 nastopil notarsko službo v Ljubljani, kjer je leta 1872 postal predsednik notarske zbornice. V svojih mladih letih je bil izvrsten vzgojitelj. Na Dunaju je poučeval otroke plemenitašev. Bil je tudi privatni prefekt na Terezijanski viteški akademiji. Svojih otrok ni imel. Prevzel pa je vzgojo bratovih otrok Anice in Urbana. Anica Zupanc je slovenska slikarka.

Viri

  • Loški razgledi,
  • Enciklopedija Slovenije,
  • Elementi naravne in kulturne dediščine Martinj Vrha (J.Tolar, sem.naloga)

Ivan Tusek