Zgodovina

Ozemlje današnjega Martinj Vrha je kot celotna Selška dolina od leta 973 do 19.stoletja pripadalo loškemu gospostvu, ki je bilo v lasti škofov iz Freisinga, ki so spodbujali naseljevanje. Samotne kmetije so na tem območju začele nastajati šele v zadnji kolonizaciji v 16. in 17.stoletju. Značilna je zemljiška razdelitev na celke.

Karta

Druga svetovna vojna

Med drugo svetovno vojno je bil Martinj Vrh oporišče partizanov. Leta 1944 sta med drugim na tem območju delovala štaba 31. divizije in gorenjskega odreda ter partizanska šola. Tu sta bili tudi kurirska karavla in telefonska centrala za zvezo s Cerknim. V Martinj Vrhu so bili zato pogosti spopadi.

Danes

Vse do druge svetovne vojne so se ljudje preživljali s kmetijstvom in gozdarstvom ter deloma oglarjenjem in starimi obrtmi. Po drugi svetovni vojni je tudi na Martinj Vrh imela velik vpliv industrializacija v Železnikih, saj je tam našlo kruh veliko prebivalcev.